Програма діяльності організації

Програма мінімум:

В умовах ринкових відносин досить вагомим є питання фінансової заможності наших активістів. Розуміючи, що кожен з нас як і голодний солдат, погано виконуватиме взяті на себе зобов’язання. Тому першочерговим завданням для нас є працевлаштування наших активістів на добре оплачувані посади і відповідно захист їх прав і свобод.

Також щоб суть діяльності організації відповідала її назві, ми повинні створити всю необхідно матеріально-технічну та інформаційну базу для нашої суспільно-корисної роботи.

Отже, в 2009 р:

 • ми маємо заснувати власну періодичну пресу, щоб активно та дієво інформувати громадськість про наші ініціативи та заснувати прес-центр організації;

 • відповідно до вимог часу створити сайт-портал організації, що репрезентуватиме нас якнайширше в Україні та світі;

 • створити відповідну матеріально-технічну базу організації;

 • визначити основні джерела формування бюджету організації;

 • створити проектну групу;

 • створити школу молодіжного лідерства;

Програма максимум:

 • Ми виступаємо за створення політичної партії, крила організації, що відповідно до нинішнього законодавства виконуватиме політичні рішення організації.

 • Підготовка економічної програми відновлення фінансової потужності міста та країни.

 • Створення молодіжного благодійного фонду «Креатив», що акумулюватиме фінансові ресурси для молодіжних програм.

 • Об’єднання в своїх лавах молодої, патріотичної, соціально відповідальної бізнес-еліти;

 • Розробка та написання програми для молоді міста та фінансове підкріплення її складової.

 • Створення центру кадрової підготовки фахівців для всіх сфер державного управління, фінансового менеджменту та інших провідних на сьогодні напрямків розвитку українського суспільства.

 • Створення ефективного, дієвого молодіжного дорадчого органу при міській владі;

 • Розробка молодіжної програми активізації молодіжного руху із забезпеченням її фінансової складової та слідкуванням за її виконанням.

 • Створення дієвих механізмів обговорення та вироблення програми розвитку країни з врахуванням етнонаціональних, географічних, ментальних особливостей розвитку кожного конкретного населеного пункту.

 • Проведення вечорів, зустрічей з відомими успішними людьми міста та країни.

 • Організація різноманітних конкурсів, вечорів відпочинку.

 • Проведення велоподорожей.

 • Утворення дієвої всеукраїнської молодіжної організації «Незалежна асоціація молоді».

 • Налагодження співпраці з усіма прогресивними громадськими організаціями, партіями, фондами, бізнес-структурами.

 • Проведення КВК на кубок МГО.

Крім того у майбутньому ми працюватимемо над тим, щоб в Україні відбулися системні зміни в:

І. «Освіті»: 1. Якість освіти:

МГО «Незалежна асоціація молоді» виступає за розбудову в Україні реально якісної освіти, мотивуючись певними критеріями до побудови роботи навчальних закладів та навчально-виховного процесу, зокрема:

1.) потрібно внести вагомі зміни до закону «Про вищу освіту»

Акредитаційний рівень вищого навчального закладу має визначатися лише процентним співвідношенням фахових кваліфікованих викладачів, що на постійній основі працюють у цьому навчальному закладі, а не кількістю студентів. Наприклад, статус національного отримує той навчальний заклад, професорський склад викладацького корпусу якого становить 70%, що працюють на постійній основі, і їх вік становить до 60 років.

Навчально-виховний процес має переорієнтуватися з підготовки носіїв (власників) дипломів до підготовки фахівців, що володіють якісними практичними знаннями та вміннями. Для цього потрібно:

 1. Зменшити кількість загальних предметів, що вивчаються, до мінімуму, а більше осереджуватись над практичним вивченням предметів за професією.

 2. Чіткіше на законодавчому рівні прописати статус студента, дозволити на третьому курсі вільно працевлаштовуватися на повну ставку і отримувати вільний графік (в першу чергу це має стосуватися студентів-контрактників; досить абсурдною є ситуація, коли студенти оплачують своє основне робоче місце (навчання) і закон не дозволяє працевлаштовуватися на повну ставку за профілем навчання; дозволити матеріально нагороджувати за заслуги перед університетом студентів-контрактників).

 3. Зменшити навантаження викладача, через зменшення кількості заповнення формалістських звітних документів.

 4. Щороку проводити атестацію викладачів через проведення соціологічних досліджень серед студентів на предмет якісного викладання навчального матеріалу та причетності до корупційних схем. У разі, якщо 30% респондентів висловилися, що викладач був причетний до хабарництва, не підписувати з ним контракт і зробити відповідний запис у трудову книгу. Мінімальна заробітна плата викладача має становити не менше 7 прожиткових мінімумів.

 5. Стипендія студентів має становити не менше 2 прожиткових мінімумів. За таких умов студент зосередиться на навчанні, а не на пошуці шляхів заробляння коштів для того, щоб вижити.

 6. Ми гостро відчуваємо, що Україні потрібна радикальна та виважена освітня реформа. Потрібно створити навчальний центр для підготовки науково-творчої, економічної та політичної патріотично налаштованої національної еліти, здатної брати на себе відповідальність за вчинені нею дії.

 7. У школах, починаючи із 7-го класу, також мають вводитися стипендії, які будуть отримувати до 30% учнів із класу. Стипендія має призначатися після проходження учнями, що забажали її отримувати, незалежного тестування на предмет якості тих знань, якими вони володіють. Її розмір має бути на рівні прожиткового мінімуму.

 8. Екзамени у профорієнтаційних навчальних закладах мають відбуватися за змішаною системою, і тестування має становити не більше 30% відсотків від складених іспитів.

 9. Зарахування до навчальних закладів має проводитися на основі загального тестування випускників шкіл, пільгові умови прийому до навчальних закладів мають звестися до мінімуму: діти батьків героїв України, діти батьків, що загинули підчас виконання своїх посадових обов’язків, повні сироти.

 10. Навчання на педагогічних спеціальностях проводити тільки на денному відділенні державними навчальними закладами. Підготовку педагогічних працівників зробити однією із пріоритетних галузей освіти.

2. Доступ до вищої освіти: ми не вважаємо, що має бути обмеження в існуванні певної кількості навчальних закладів, вони мають витримувати критерії надання освітніх послуг, головне з яких постійне місце роботи в навчальному закладі викладацьких кадрів, зокрема професури та кандидатів, і права отримати освіту має будь-хто і за будь якою спеціальністю (у тому числі до державного замовлення)

3. Корупція в освіті, як в середній, так і в вищій

Створити Центр громадського контролю, який активно працюватиме у вузах під час сесії і вступної кампанії. Потрібно подолати тенденцію, що склалась сьогодні, коли проблемою насправді є те, що «дають», а не те, що «беруть». Студенту в наш час вигідніше заплатити за сесію і не навчатися, а краще десь працювати. І якщо порахувати доход студента, який він отримує від певної роботи, то це дійсно так. За півріччя студент заробить на порядок більшу суму грошей працюючи десь, аніж добре навчаючись у вузі, де буде отримувати стипендію у розмірі 600 грн. Таку ситуацію потрібно докорінно змінювати. Викладачам потрібно також значно підвищити зарплату, а вже потім застосовувати відповідні санкції при виявленні корупції. Спочатку потрібно створити всі необхідні умови для ефективної діяльності викладача, а вже потім щось від нього вимагати. Викладач повинен бути самодостатньою людиною, впевненою у собі і в своєму майбутньому і лише тоді він зможе когось іншого навчати і давати шлях у життя.

4. Студентське самоврядування:

1. Внести наступні зміни до закону «Про вищу освіту» та статутів навчальних закладів:

- Кількість делегатів на конференцію трудового колективу від органів студентського самоврядування має становити не менше 49%, оскільки студентів в чисельному еквіваленті у навчальному закладі як правило працює більше ніж викладачів. Вважаємо, що при наявності саме такої квоти, ставлення адміністрації до органів студентського самоврядування якісно зміниться.

- Органи студентського самоврядування повинні мати свій рахунок в межах університету на який повинен перераховуватись 1% від загального бюджету навчального закладу; плюс доходи від надання вузом неосновних послуг (здачі орендних площ і т.д.) та відрахування профспілкових стипендіальних внесків.

- кандидатури на обрання студентським профкомом виносяться лише за поданням органів студентського самоврядування.

- принцип організації органів студентського самоврядування визначається самими студентами, але керівники органів студентського самоврядування мають обиратися за загальним таємним голосування усіх студентів навчального закладу.

5. Болонський процес: розуміючи, що потрібно здійснювати інтеграцію в європейський освітній простір, все ж вважаємо, що на сьогодні Болонський процес в Україні ─ сліпе та невдале копіювання освітніх європейських систем. Сьогодні в Україні відбувається не що інше як гоніння студентів за балами та формування знань про алфавіт, коли для відповіді на запитання студенту потрібно запам’ятати не фактичний матеріал з певної дисципліни, а лише а), б), в), г)… Вважаємо, що розвиток української освіти має бути побудований виключно на збереженні основ досвіду національної освіти, а будь-які зміни мають впроваджуватися на основі врахування менталітету українців. Яскравим прикладом для наслідування, вважаємо, має бути Японія, що здійснила вдалу освітню реформу спираючись на використання менталітету нації.

8. Диверсифікація шляхів здобуття освіти: ми за існування в Україні заочних, екстернатних відділень, приватних навчальних закладів різних рівнів акредитації.

ІІ. «Зайнятість молоді»:

1. Програми державних установ по тимчасовому працевлаштуванню:

Потрібно розробити спеціальну систему працевлаштування студентів на канікулярний період. Цим питанням повинні займатися відповідні місцеві служби, але для цього необхідно розробити і затвердити відповідні законопроекти на рівні держави.

В кожному ВНЗ у ОСС повинна бути створена база даних, де кожен студент зміг би ознайомитись із існуючими вакансіями і знайти собі роботу на певний період. Також потрібно налагодити зв’язок між ОСС і біржею праці для більш ефективної діяльності.

Ми вважаємо, що державою мають бути утворені спеціальні сезонні молодіжні табори праці, в яких молодь може отримувати необхідний досвід роботи за обраною спеціальністю із гідною оплатою праці.

2. Ми виступаємо проти існування примусового державного направлення на місце роботи, вважаємо це явище пережитком тоталітаризму. На наш погляд, державне замовлення ─ це не тільки підготовка потрібних спеціалістів, а й запропонований державою рівень освіти для народу, що необхідний для розвитку держави. Крім того, існування державного замовлення─ це й ще розвиток освіти у напрямку підтримання національної свідомості українців.

3. Рівень зарплати: мінімальна заробітна плата для молодого фахівця має бути у три рази більшою ніж прожитковий мінімум, оскільки молодій людині потрібно влаштувати старт свого самостійного життя.

ІІІ. «Соціальний захист молоді»:

1. Робоча програма молодіжного житлового будівництва.

Ми вимагаємо, щоб поза існуючими житловими чергами, у кожному із побудованих будинків 30% житла надавалося молодим сім’ям із трьома дітьми.

2. Безвідсоткові довготермінові кредити на купівлю житла: вимагаємо, щоб молодим фахівцям в першу чергу лікарям, вчителям, державою та органами місцевого самоврядування надавалися кредити на купівлю житла терміном на 20 років.

3. Збільшення допомоги по утриманню малолітніх дітей: крім існуючих одноразових виплат при народженні дитини, державою мають бути гарантовані щомісячні виплати на дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів, адже ні для кого не секрет, що одяг для дітей коштує інколи дорожче, ніж для дорослих. Крім того дитячий організм вимагає більш якісного харчування у процесі свого розвитку.

4. Молодь-інваліди

Ця категорія молодих людей особливо потребує уваги з боку інших. Інваліди повинні усвідомити, що вони не покинуті у цьому світі, що ними цікавляться і їх підтримує держава. Для цього варто створювати відповідні клуби, якомога частіше організовувати для них різні свята, залучати спонсорів для проведення цих заходів. Також потрібно створити всі умови для навчання інвалідів у ВНЗ (спеціально облаштовані аудиторії, комп’ютерні класи, широко застосовувати дистанційне навчання).

ІV. «Охорона здоров’я»:

1. Обов’язкове медичне страхування

Усі державні та інші юридичні комерційні установи мають впровадити систему обов’язкового медичного страхування, але держава має гарантувати існування безкоштовної медицини.

2. Епідемії туберкульозу та СНІДу

Вимагаємо негайно посилити контроль держави за розвитком цих епідемій, розпочати будівництво необхідних науково-дослідних установ, що працюватимуть над розробкою вакцин проти існуючих епідемій. Здешевити до максимуму ліки для хворих.

3. Проблеми екології та безпліддя

Розвиток економіки країни побудувати за принципом бережливого ставлення до екології, провести реконструкції всіх існуючих очисних споруд, зобов’язати усіх власників забруднюючих підприємств у максимально короткі терміни поставити очисні механізми, щоб зменшити викиди в повітря. Винести від межі басейнів річок всі хімічні підприємства. Розвивати альтернативні шляхи отримання енергії. Вираховувати максимально точно кількість потрібної спожитої води мешканцями міст, для того щоб економити водні ресурси.

4. Наркотики, алкоголізм, тютюнопаління

Заборонити будь-яку рекламу тютюнових та алкогольних виробів, показ фільмів, де демонструється спосіб приготування наркотиків та їх застосування. Продавати алкогольні напої і тютюнові вироби лише тим громадянам, які досягли 21-річного віку. Необхідно докорінно змінити ставлення до цієї проблеми у школах і ВНЗ. Потрібно приймати більш жорсткі міри по відношенню до людей, які палять на території навчальних закладів (публічні догани, замітки у місцевій пресі, адміністративні стягнення). Особливу увагу звернути на викладачів, які палять і тим самим подають поганий приклад для дітей і студентів. У цьому випадку варто застосовувати такі форми покарання: догана, позбавлення премій, штраф та ін.

Заборонити тютюнопаління і розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. Для цього потрібно прийняти відповідний законопроект на рівні держави. Створити відповідні служби громадського порядку, які б контролювали ситуацію і проводили відповідну роботу з порушниками. Для покарання останніх застосовувати штрафи і громадські роботи терміном від 3 до 15 днів.

V. «Посилення співпраці з громадськістю»:

1. Омолодження кадрів, представленість молоді у партійних списках партії: ми вимагаємо, щоб у партійних виборчих списках до рад всіх рівнів третину кожної десятки становила молодь віком 18-35 років.

2. Закріплення не менше ніж 1% держбюджету на молодіжну політику. Вимагатимемо від влади усіх рівнів закріплення у бюджетах усіх рівнів гарантований 1% для потреб молодіжної політики.

Прийнято правлінням МГО «Незалежна асоціація молоді»
м. Переяслав-Хмельницький
8 квітня 2009 року

ТРИМАЙТЕ ЗВ'ЯЗОК

Наша команда завжди буде рада вітати Вас!
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: